შეკვეთა

გამოაგზავნეთ სათარგმნი მასალა ელექტრონულ ფოსტაზე translate@gurico.ge

ჩვენი მენეჯერი დაგიკავშირდებათ და მოგაწვდით ინფორმაციას თარგმანის შესრულების ვადისა და მომსახურების ღირებულების შესახებ.

ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს თქვენს მიერ მოწოდებული მასალის ზუსტ თარგმნას უმცირეს დროში.

საჭიროებისამებრ, დავამოწმებთ თარგმანს ნოტარიულად.

თქვენი სურვილის შემთხვევაში კურიერი მოგაწოდებთ თარგმანს თქვენს მიერ შერჩეულ მისამართზე.