Price

ენების კომბინაციაგვერდის
ღირებულება
10 გვერდი და მეტი
ქართული – ინგლისური10 – 12 ლარი– 10%
ქართული – რუსული 10 – 12 ლარი – 10%
ქართული – გერმანული12 – 14 ლარი – 10%
ქართული – ესპანური14 – 16 ლარი – 10%
ქართული – უკრაინული12 – 14 ლარი – 10%
ქართული – აზერბაიჯანული12 – 14 ლარი – 10%
ქართული – თურქული14 – 16 ლარი – 10%
ქართული – სპარსული35 – 40 ლარი – 10%
ქართული – არაბული45 – 50 ლარი – 10%
ქართული – ბერძნული16 – 18 ლარი – 10%
ქართული – ივრითი30 – 35 ლარი – 10%
საიტების თარგმნაშეთანხმებით შეთანხმებით
აუდიო მასალის თარგმნა შეთანხმებით შეთანხმებით